Jaki osuszacz powietrza wybrać?
Jaki osuszacz powietrza wybrać?

Nadmierna wilgotność powietrza to problem, z którym boryka się wiele gospodarstw domowych. Przyczyny zawilgocenia mogą być różne: wilgoć technologiczna, awaria instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przenikanie wilgoci z zewnątrz przez fundamenty, ściany i dach, niesprawny system ogrzewania i wentylacji itp. Zbyt duża wilgotność powietrza powoduje problemy w oddychaniu, osłabienie i złe samopoczucie. Stałe zawilgocenie pomieszczeń prowadzi do rozwoju rakotwórczych patogenów grzybów i pleśni.

Wilgotność powietrza na co dzień

Każdego dnia wydychamy w postaci pary około 2 litry wody. Dodatkowa wilgoć pochodzi z codziennych czynności takich jak mycie, kąpiel, pranie, gotowanie. Przyjmuje się, że optymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie, powinna wynosić od 40% do 60%. Wilgotność powietrza ma związek z temperaturą. Cieplejsze powietrze jest w stanie pomieścić większą ilość pary wodnej, przy spadku temperatury jej nadmiar się skrapla. Kondensacji pary wodnej sprzyjają różnice temperatur i słaba cyrkulacja powietrza.

Osuszacz powietrza — jak to działa?

Powietrze można osuszyć, korzystając z różnych zjawisk fizycznych, takich jak:

 • kondensacja, czyli skraplanie pary wodnej;
 • sorpcja, czyli pochłanianie wilgoci przez odpowiednio dobraną substancję.

Dzięki temu wyróżniamy:

 1. Osuszacze kondensacyjne, w których para wodna skrapla się na wychłodzonej powierzchni i jest odprowadzana do zbiornika, a do pomieszczenia wydmuchiwane jest powietrze suche.
 2. Osuszacze adsorpcyjne, w których para wodna przywiera do powierzchni znajdującego się wewnątrz adsorbentu. Pobrana w ten sposób woda jest odwirowana i odprowadzana na zewnątrz.

Osuszacze kondensacyjne lepiej sprawdzają się w warunkach domowych, ale ich wydajność spada wraz ze spadkiem temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Osuszacze adsorpcyjne działają ze stałą wydajnością bez względu na temperaturę i wilgotność powietrza i dlatego lepiej sprawdzają się w obiektach przemysłowych, ale brak filtrów powietrza sprawia, że są bardziej narażone na zanieczyszczenia.

Rodzaje osuszaczy powietrza

Osuszacze powietrza dzielimy ze względu na zastosowanie na:

 1. Osuszacze domowe, których wydajność waha się od 5 do 40 litrów na dobę. Osuszacze domowe powinny być wygodne w przenoszeniu, łatwe w obsłudze, estetyczne, ciche i energooszczędne.
 2. Osuszacze budowlane o dużej wydajności i solidnej obudowie, odpornej na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne. Konieczność przemieszczania po placu budowy wymaga wyposażenia w wytrzymałe koła. Urządzenie powinno być pozbawione skomplikowanej elektroniki i łatwe w obsłudze. Niezbędnymi elementami osuszaczy budowlanych są skuteczne filtry powietrza i prosty sposób odprowadzania wody.
 3. Osuszacze profesjonalne stosowane są w magazynach, halach, warsztatach, pralniach. Są to urządzenia stacjonarne o dużej wydajności, wyposażone w higrometr i automatyczne sterowanie. Szczególnym przypadkiem osuszaczy profesjonalnych są osuszacza basenowe, których zadaniem jest usunięcie nadmiaru wilgoci bez strat ciepła.
 4. Osuszacze przemysłowe służą do usuwania wilgoci, która mogłaby mieć negatywny wpływ na proces technologiczny lub gotowy wyrób. Urządzenia tego typu są projektowane dla konkretnych linii produkcyjnych. Osuszacze sprężonego powietrza chronią przed korozją elementy urządzeń pneumatycznych.

Jaki osuszacz powietrza wybrać? Parametry osuszaczy — na co zwrócić uwagę?

Zanim wybierzemy właściwy osuszacz, trzeba porównać kilka ważnych parametrów dostępnych w sprzedaży urządzeń. Od czego zacząć?

 1. Wydajność osuszacza. Standardowe pomieszczenie mieszkalne o powierzchni 10 m² wymaga urządzenia o wydajności 3 – 4 litrów na dobę. Trzeba jednak pamiętać, że domowy osuszacz kondensacyjny pracuje wydajniej przy wyższej temperaturze i wilgotności powietrza. Producenci często podają wartości maksymalne, które są osiągane przy temperaturze około 30°C i wilgotności względnej około 80%, a takie warunki występują w tropikach. Przy niższych temperaturach wydajność może być nawet 2 lub 3 razy mniejsza. Do osuszenia chłodnej i zawilgoconej piwnicy albo do osuszenia pomieszczeń po powodzi, zalaniu lub po pracach budowlanych potrzebujemy urządzenia o znacznie większej wydajności.
 2. Wielkość zbiornika. Pojemnik na wodę powinien być dostosowany do wydajności urządzenia i wielkości pomieszczenia. Zbyt mały zbiornik trzeba częściej opróżniać. Urządzenie powinno mieć wyłącznik zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika.
 3. Czytelny panel sterowania wyposażony w higrometr pokazujący aktualny poziom wilgotności względnej powietrza. Urządzenie może się samo wyłączać po osiągnięciu żądanego poziomu wilgotności.
 4. Moc urządzenia i poziom energooszczędności ma istotny wpływ na koszty osuszania. Osuszacze kondensacyjne zużywają znacznie mniej prądu niż osuszacze adsorpcyjne.
 5. Poziom emisji hałasu. Oczyszczacz może pracować w nocy, a wówczas poziom hałasu nie powinien przekraczać 35 dB w kuchni i w łazience oraz 30 dB w salonie lub sypialni. Normy te spełniają wyłącznie osuszacze domowe.
 6. Zakres pracy osuszacza, czyli graniczne wartości temperatury i wilgotności, w których praca urządzenia jest najwydajniejsza, a zużycie prądu najmniejsze w stosunku do efektów. W przypadku pomieszczeń chłodnych lepiej zastosować osuszacz adsorpcyjny, którego wydajność jest niezależna od temperatury.
 7. Ciężar i łatwość przenoszenia. Jest to istotna cecha urządzenia wówczas, kiedy będzie musiało być używane do osuszania różnych pomieszczeń w mieszkaniu w zależności od potrzeb.
 8. Rodzaj zainstalowanych filtrów. Osuszacze kondensacyjne wyposażone są w filtry powietrza, dzięki czemu są również częściowo oczyszczaczami powietrza. Podstawowy filtr usuwa cząsteczki kurzu, ale osuszacz może być również wyposażony w filtry usuwające drobnoustroje lub nieprzyjemne zapachy.
 9. Przepływ powietrza. Parametr ten ma znaczenie w przypadku konieczności szybkiego osuszenia pomieszczeń po zalaniu lub po robotach budowlanych związanych z położeniem wylewek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *